Artikel Terbaru

Alahan makanan adalah alahan yang paling lazim berlaku kepada kanak-kanak dan juga orang dewasa. Menurut World Allergy Organization (WAO), kira-kira 2.5% daripada populasi umum mengalami…